Yaratıcı Düşünme Nedir?

Yaratıcı düşünme; Olmayan bir şeyi hayal edebilme, yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını herkesten farklı yollarla yapabilme, sorunlara yeni çözümler üretebilme, özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimidir.

Yaratıcılık kavramının İngilizce karşılığı “kreativitaet, creativity” dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır.

Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek değildir; birkaç basit adımla sonradan geliştirilmesi mümkündür. Öncelikle kişinin kendisinde problem çözücü, değişiklik ve farklılık yaratıcı bir yeteneğin olduğuna inanması gerekir.

Yeni fikirlerin kendi başlarına saçma olması gerekmemekle birlikte, bu fikirler kimi zaman kendilerini çağrıştıran öncüllere göre saçma olarak kabul edilebilmekte; hatta geçerli oldukları durumlarda bile, bireysel ya da sosyo-kültürel nedenlerle yadsınabilmektedir.

Yaratıcı argümanlar mantıksal bir disiplinden görece daha uzaktır. Bu anlamda, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünmeyi tamamlamakta ve yanal düşünme olarak da adlandırılmaktadır.

Yaratıcı Düşünme becerisi nasıl kazanılır?

Yaratıcı düşünme becerisini kazanmanın en etkili yolu çevrenizde yaratıcı diye nitelendirdiğiniz, düşünceleriyle sizde hayranlık uyandıran veya size “benim niye aklıma gelmedi” dedirtebilen kişileri gözlemlemek ve onların yöntemlerini keşfetmektir.

Yaratıcı kişileri gözlemlediğimizde belki de daha önce hiç farkına varmadığımız bir şeyi farkedeceğiz; hepsinde bulunan kişilik özelliklerini... Bu kişiler genellikle meraklı, problemleri araştıran, karşısına çıkan tehditleri fırsata dönüştüren, iyimser, yargılayıcı, hayalperest, kolay kolay pes etmeyen ve çalışkan kişiler olarak göze çarpıyorlar.

Yaratıcı Düşünme Gücüne Sahip Kişilerin Ortak Davranışları

1. Başkalarından farklı düşünmek,

2. Yargıyı geciktirmek,

3. Esnek düşünmek,

4. Spontanlık,

5. Sentez yapmak.

Yaratıcı Düşünmeyi Eleştirel Düşünmeden Ayıran Nedir?

Yaratıcı düşünmeyi eleştirel düşünmeden ayıran başlıca özellik, mevcut fikirlerden yola çıkarak bilgi, sağduyu ve mantık kullanımı ile bir yargıya varmak yerine, mevcut fikirlere ek olarak yenilerini önermesidir.

Yartıcı Düşünmenin Boyutları

1. Akıcılık

2. Esneklik

3. Özgünlük

4. Zenginleştirme

Yaratıcı Düşünmeyi Engelleyen Faktörler

1. Duygusal Faktörler

2. Kültürel Faktörler

3. Öğrenilen Faktörler

4. Algılama Faktörler

5. Yüklü program Faktörleri

Yaratıcı Düşünme Gücüne Sahip Kişilerin Ortak Özellikleri

1. Başarılıdır,

2. Yaratıcı insan düzen gereksinmesi ile güdülüdür,

3. Meraklıdır,

4. Öz kanıtlama içersindedir,

5. Özgürdür,

6. Yüksek üretim gücüne sahiptir,

7. Kuşkuludur,

8. İlgi alanları çok yönlüdür,

9. Estetiksel yargı içindedir,

10. İçe dönük bir yapısı olabilir,

11. Coşkuludur,

12. Önsezilidir,

13. Etkileyendir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç